Šeit tad visa tā garlaicīgā un tehniskā informācija…


PRIVĀTUMS

Lai reģistrētos par klientu, jānorāda šāda informācija:

Vārds, uzvārds;
e-pasts;
demogrāfiskā informācija, piemēram, pasta indekss;
tālruņa numurs;
cita ar klientu saistīta informācija;
Jāatzīmē, ka mēs darām visu, lai Tavi dati būtu vienmēr aizsargāti.

Šī informācija mums ir nepieciešama, lai mēs labāk saprastu klientu vajadzības un nodrošinātu labāku apkalpošanu, bet mēs:

neizpaužam šo informāciju trešajām personām;
varam izmantot informāciju preču/pakalpojumu attīstībai;
varam sūtīt e-pastus par jauniem produktiem, labiem piedāvājumiem vai citu informāciju, kas var būt noderīga informācija klientiem;
varam izmantot informāciju tirgus analīzes mērķiem;
varam izmantot e-pasta adreses vai tālruņa numurus, lai sazinātos ar klientiem;
Garšvielu veikals HTTP sīkdatņu jeb cookies lietošana:

HTTP sīkdatne ir teksta datne, kuru, apmeklējot lapu, pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē.

Garšvielu veikals lieto sīkdatnes, lai:

atcerētos, kādiem produktiem lietotājs dod priekšroku;
saņemtu informāciju, uz kuru balstoties, pielāgot mūsu mājaslapu atbilstoši lietotāju interesēm;
Lietotājam ir tiesības attiekties no sīkdatņu saglabāšanas datorā. Tādā gadījumā lapas apmeklētājam jāmaina pārlūkprogrammas iestatījumi. Jārēķinās, ka bloķējot sīkdatnes, ne visas mājaslapas funkcijas ir lapas apmeklētājam pieejamas.

Saites uz citām vietnēm

Šajā vietnē var tikt publicētas saites vai norādes uz citām mājaslapām. Mēs nekādā veidā nekontrolējam šīs mājaslapas. Neaizmirstiet, ka personas datu aizsardzības principi attiecas tikai uz Garšvieluveikals.lv pārvaldāmo mājaslapu, nevis citām mājaslapām.

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI


Interneta veikala Garšvieluveikals.lv (turpmāk – “Interneta veikals”) īpašnieks ir OÜ Perfect Goods (reģistrācijas numurs: 14013779), atrašanās vieta: Raatuse 20, Tartu, 51009.

Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par precēm un cenu
Pārdošanas noteikumi stājas spēkā brīdī, kad prece tiek nopirkta interneta veikalā.
Interneta veikalā pārdodamo preču cenas ir norādītas pie precēm. Norādītajā cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Maksājumi tiek pieņemti EUR.
Maksa par piegādi ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Maksa par piegādi tiek norādīta, pircējam noformējot pasūtījumu.
Informācija par preci ir aprakstīta interneta veikalā tieši pie preces.

Pasūtījuma noformēšana
Lai vēlamo preci pasūtītu, tā jāpievieno pirkumu grozam. Lai noformētu pasūtījumu, jāaizpilda prasītie informācijas lauki un jāizvēlas vēlamais piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiek norādīta apmaksājamā summa, ko var apmaksāt ar internetbanku vai kādu citu apmaksas veidu.
Līgums stājas spēkā brīdī, kad apmaksājamā summa tiek ieskaitīta interneta veikala norēķinu kontā. Ja pasūtīto preci nevar piegādāt, jo tā ir beigusies vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs par to tiek informēts pie pirmās iespējas un samaksātā nauda (tostarp maksa par preces piegādi) tiek nekavējoties atmaksāta, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

Piegāde
Prece tiek piegādāta uz šādām valstīm: Igaunija
Maksu par preces piegādi sedz pircējs un informācija par cenu tiek aprakstīta pie attiecīgā piegādes veida.
Parasti līdz pircēja norādītajam galamērķim Igaunijā sūtījumi nonāk 3 – 7 darba dienu laikā no brīža, kad stājas spēkā pārdošanas līgums.
Atsevišķos gadījumos preci drīkst piegādāt līdz 45 kalendāro dienu laikā.

Preces atdošana
Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atkāpties no e-veikalā noslēgtā līguma (atkarībā no preces pircējam var nebūt atkāpšanās tiesību. Tādā gadījumā attiecīgie produkti un pakalpojumi jāuzskaita, kā arī tiem jāatbilst Saistību tiesību likuma 53. panta 4. punktā minētajiem noteikumiem).
Atkāpšanās tiesības netiek attiecinātas uz pircēju – juridisku personu.
Lai izmantotu 14 dienu atdošanas tiesības, pasūtīto preci nedrīkst izmantot citā veidā, kā tikai, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbošanos veidā, kā tas ir atļauts fiziskā veikalā.
a prece ir lietota citiem mērķiem, nekā lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbošanos, vai tai ir lietošanas un nolietojuma pazīmes, interneta veikalam ir tiesības samazināt atdodamo maksu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.
Lai atdotu preci, jāiesniedz iesniegums par preces pirkuma anulēšanu. Attiecīgo veidlapu atradīsi šeit:
Lejupielādē pirkuma anulēšanas iesnieguma veidlapu un vēlākais 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nosūti to uz e-pasta adresi: info@maitsepood.ee.
Preces atdošanas izmaksas sedz pircējs, izņemot, ja prece tiek atdota, jo tā neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareiza vai bojāta prece).
Pircējam prece jāatdod 14 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas vai jāiesniedz pierādījumi, ka minētajā laikā prece ir nodota preces piegādātājam.
Interneta veikals nekavējoties pēc atdotās preces saņemšanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc iesnieguma par pirkuma anulēšanu saņemšanas, atmaksā pircējam visu no pircēja, balstoties uz līgumu, saņemto naudu.
Interneta veikals var atteikt veikt atmaksu tikmēr, kamēr nav saņemta atpakaļ manta, kas ir līguma priekšmets, vai kamēr pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka manta ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
Interneta veikals var atteikt veikt atmaksu tikmēr, kamēr nav saņemta atpakaļ manta, kas ir līguma priekšmets, vai kamēr pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka manta ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
Ja pircējs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis interneta veikalā piedāvāto ierasto, lētāko mantas piegādes veidu, interneta veikalam nav pircējam jāatmaksā izmaksas, kas pārsniedz ierastā piegādes veida izmaksas. Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un pieprasīt pircējam atdot preci, ja preces cena ir kļūdas pēc interneta veikalā norādīta būtiski zemāka par preces tirgus cenu.

Tiesības iesniegt pretenzijas
Interneta veikals atbild par pircējam pārdotās preces neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem pirms mantas nodošanas brīža un divus gadus pēc preces nodošanas pircējam. Tiek uzskatīts, ka pirmo sešu mēnešu laikā pēc mantas nodošanas pircējam, trūkums jau pastāvēja mantas nodošanas brīdī. Šis pieņēmums jāapgāž interneta veikalam
Ja tiek atklāts trūkums, pircējs vēlākais divu mēnešu laikā var vērsties interneta veikalā, nosūtot e-pastu uz adresi: info@maitsepood.ee vai zvanot pa tālruni: +372 5381 8535.
Interneta veikals neatbild par trūkumiem, kas ir radušies pēc preces nodošanas pircējam.
Ja interneta veikalā nopirktajai precei ir trūkumi, par kuriem atbild interneta veikals, interneta veikals salabo vai aizvieto bojāto preci. Ja preci nevar salabot vai aizvietot, interneta veikals atmaksā pircējam visas ar pirkuma līgumu saistītās izmaksas.
Interneta veikals atbild uz pircēja iesniegtu sūdzību 15 dienu laikā rakstveidā vai veidā, kas atstāj rakstisku apstiprinājumu.

Tiešā tirdzniecība un personas datu apstrāde

Pircēja norādītos personas datus (tostarp, vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) interneta veikals izmanto tikai, lai apstrādātu pasūtījumu un preci nosūtītu pircējam. Interneta veikals nodod personas datus pārvadātājam, lai prece tiktu piegādāta.
Interneta veikals sūta pircējam jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir paudis attiecīgu vēlmi, norādot vietnē savu e-pasta adresi, un izteicis vēlmi saņemt tiešā pasta sūtījumus.
Pircējs var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas tiek sūtīti uz e-pastu, nosūtot mums attiecīgu e-pastu vai sekojot piedāvājuma e-pastā sniegtajiem norādījumiem.

Strīdu risināšana
Jebkādas pircēja pretenzijas pret interneta veikalu jāsūta pa e-pastu uz adresi: info@maitsepood.ee vai jāzvana uz tālruņa numuru: +372 5381 8535.
Ja pircējs un interneta veikals nespēj strīdu atrisināt pārrunu ceļā, pircējs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
Ar procesa noteikumiem var iepazīties un iesniegumu iesniegt šeit. Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un interneta veikalu. Komisija pircēja sūdzības izskata bez maksas. Pircējs var vērsties arī Eiropas Savienības patērētāju strīdu risināšanas platformā.